Strategijski menadžment

Datum održavanja:
03 - 07. jun 2024.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
100.000 RSD + PDV

Liderstvo • Specijalizovani programi @ Mokrogorska

Program Strategijski menadžment

U današnjem izuzetno turbulentnom poslovnom svetu od primarnog je značaja na pravi način odrediti strategiju kojom ćemo nastupiti na tržištu. Svaka organizacija koja uspe da dobro definiše, a zatim i na pravi način implementira strategiju, ostvaruje ogromnu prednost i jednostavno preuzima lidersku ulogu u niši u kojoj se bori, bilo to na lokalnom ili u internacionalnom okruženju. Ogroman broj kompanija i rukovodioca danas ne razume važnost strategije i strategijskih pitanja i ne poklanjajući dovoljno pažnje ovoj temi pokušava da operativnim merama poboljša svoj rezultat lagano klizeći u nepovrat ne razumevajući da je greška napravljena na najvišem nivou – u definisanju same strategije, a zatim i u njenom kaskadiranju kroz celokupnu organizaciju.

Zauzmi poziciju na vrhu

Upravo zbog svega ovoga zadatak svakog menadžera, od najvišeg u hijerarhiji pa sve do onog najnižeg, jeste da razume koliko je svaki čovek u organizaciji važan za implementaciju strategije i da svaki zaposleni ima svoju ulogu u strategijskom razvoju i primeni strateških odluka i zadataka. Samo na ovaj način organizacije postaju strategijski orijentisane i kao takve one mogu da se dobro pozicioniraju prateći neminovne i konstantne promene u okruženju, kako internom tako i eksternom. Zauzimanjem dobre strateške pozicije organizacijama se pruža mogućnost da se takmiče na samom vrhu i da konkurišu za ostvarenje najboljih rezultata i zauzimanje liderske pozicije u poslovanju.
Mokrogorska • logo

Teme programa Strategijski menadžment

• Strategija i upravljanje strategijom
• Strateška analiza – Spoljno okruženje
• Strateška analiza – Interne sposobnosti
• Formiranje strategije
• Implementacija strategije – Upravljanje pomoću ciljeva
• Inovacije, promene i strategija
• Strategija plavog okeana
• Rad na studijama slučaja

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Strategijskog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96