Opšti uslovi prodaje i korišćenja usluga

Svrha ovog dokumenta je da definiše opšte uslove prodaje Mokrogorske, prodaje putem prijave na sajt, putem narudžbenice, on line prodaje, kao i međusobne obaveze kupca i Mokrogorske doo, kao prodavca.

Mokrogorska doo zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitate pre svakog korišćenja naših usluga.

Popunjavanjem narudžbenice ili prijave u bilo kom formatu uključujući i on line prijave neopozivo prihvatate sledeće uslove korišćenja i prodaje:

Mokrogorska doo odgovara za organizaciju programa i poslovnih događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnici.

Svi programi se održavaju sa minimum sedam polaznika, u suprotnom Mokrogorska zadržava pravo pomeranja datuma do prihvatljivog broja polaznika.

U cenu programa nisu uračunati troškovi smeštaja i ishrane.

U cenu programa nije uključen transport do Mokre Gore ili drugog mesta održavanja programa.

Svi učesnici i klijenti programa MOKROGORSKE su dužni da svoje školarine izmire pre pohađanja programa osim ako ugovorom o pružanju usluga nije predviđeno odloženo plaćanje.

U slučaju da je MOKROGORSKA angažovana bez ugovora o pružanju usluga klijent je u obavezi da plati avansno ceo iznos naknade iz cenovnika ili ponude.

Učešće na programu je obezbeđeno zaključenim ugovorom ili prijemom uplate od strane klijenta.

U slučaju otkazivanja programa u roku kraćem od 14 radnih dana MOKROGORSKA ima pravo da će zadrži uplaćeni avans.

U slučaju da učesnik programa ne prisustvuje na ugovorenom programu iz razloga više sile ili drugih privatnih
razloga, učesnik ima mogućnost da:

  • Učestvuje na programu putem on line video veze
  • Dobije pristup platformi na kojoj se nalaze snimci predavanja i materijali za učenje.
  • Izuzetno, po odobrenju izvršnog direktora, može se odobriti drugi termin za pohađanje programa u okviru plana rada škole.

U slučaju odustajanja od programa u roku dužem od 14 radnih dana pre početka programa, moguća je zamena za drugi program ili povraćaj novca.

Svi programi se fakturišu u mesecu kada je program održan.

Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti nadležan je sud u Beogradu.

Podnosilac prijave daje dozvolu Mokrogorskoj da koristi foto i video snimke učesnika tokom nastave i svih aktivnosti vezanih za održavanje programa i da takav materijal može da objavi na svojim veb sajtovima, brošurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku.

Online prijave za programe

Sve porudžbine napravljene putem internet prodajnog portala Mokrogorske  nisu obavezujuće do trenutka plaćanja. Procesom poručivanja, a u zavisnosti od izabranog metoda plaćanja, učešće se smatra rezervisanim do trenutka plaćanja ili do isteka definisanog roka za uplatu. Nakon isteka definisanog roka za uplatu rezervacija više nije validna i može biti automatski poništena.

Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća.

Plaćanje online

Internet plaćanje DINA,Visa/AMEX/MC/Maestro karticom – Možete izabrati opciju plaćanja kreditnim ili platnim karticama.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje na osnovu uplatnice –  Ukoliko želite, učešće na programu možete da platite i putem uplatnice. Po okončanju procesa poručivanja na registrovanu mejl adresu će vam stići primer popunjene uplatnice na osnovu kojeg možete da izvršite uplatu u banci ili pošti, kao i putem ličnog elektronskog bankarstva, a ulaznice će biti rezervisane. Molimo vas da se prilikom popunjavanja uplatnice, poklapaju podaci o uplatiocu i poziv na broj sa podacima na primeru popunjene uplatnice, kako bi uplata bila pravilno obrađena. Samo pravilne uplate biće prihvaćene. Ukoliko se uplaćeni iznos razlikuje od ukupne sume porudžine ill ukoliko uplatu izvršite nakon navedenog roka, uplata neće biti proknjižena, porudžbina će biti poništena, novac će ti biti vraćen.

Trajanje rezervacije je vremenski ograničeno i ukoliko uplata ne bude izvršena u definisanom roku rezervacija više neće biti validna i može biti automatski poništena. Više informacija o trajanju rezervacije sadržaće mejl koji ćete dobiti nakon okončanja procesa poručivanja. Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća a naknadne izmene ili odustajanje su mogući samo pod uslovima navedenim gore.

E-ulaznice ili E-vaučeri će biti automatski poslati na registrovanu mejl adresu nakon evidentiranja vaše uplate na našem dnevnom izvodu. Obično je potrebno 1 do 2 radna dana, u zavisnosti od mesta i vremena uplate, da bi uplata bila evidentirana na našem dnevnom izvodu.

Šta je e-ulaznica i opšti uslovi njihovog korišćenja?

E-ulaznica: Elektronska ulaznica (e-ulaznica) je posebna verzija ulaznice koja ima isto značenje kao originalna ulaznica. E-ulaznica važi na donosioca i dozvoljava jedan ulazak na događaj, prvoj osobi koja se pojavi na ulazu, pri čemu će biti izvršena validacija i poništavanje bar koda.

Prodavac kao ni organizator ne odgovaraju za eventualne probleme koji mogu nastati usled neovlašćenog štampanja, kopiranja ili gubljenja e-ulaznice, stoga vas molimo da istu čuvate.

Gore navedeni opšti uslovi korišćenja mogu biti promenjeni ukoliko to specifičnost događaja zahteva, što je jasno navedeno na samim vaučerima.