fbpx

Opšte odredbe
Vlasnik website-a msm.edu.rs  je kompanija Mokrogorska škola menadžmenta, sa sedištem u Užicu, Srbija.

Mokrogorska škola menadžmenta poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Ova Politika privatnosti predstavlja način kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Na website-u msm.edu.rs prikupljamo mali broj Vaših podataka uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će Vaši podaci u što kraćem periodu biti izbrisani sa sistema.

Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima Mokrogorske škole menadžmenta, koji su zakonski obavezni da poštuju tajnost ličnih podataka. Mokrogorska škola menadžmenta prikuplja sledeće podatke od posetilaca sajta, koje oni slobodno dostavljaju preko online kontakt forme: ime i prezime, email adresu, ostale kontakt podatke i sve ostale informacije vezane za pružanje naših usluga i druge informacije vezane za poslovnu saradnju.

Mokrogorska škola menadžmenta prikuplja i podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o browser-u i podatke vezane za domen.

Prikupljanje podataka
Ukoliko koristite website msm.edu.rs prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Mokrogorska škola menadžmenta će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste Vi kao naš korisnik dali saglasnost.

Ažuriranje Vaših podataka
Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, odnosno njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, kontaktirajte nas na email adresu: office@msm.edu.rs.

Korišćenje podataka
Mokrogorska škola menadžmenta će koristiti podatke u cilju održavanja kontakta sa članovima i u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima posredstvom Newsletter sistema. U svakom trenutku, Vi kao član ili posetilac sajta uvek imate mogućnost da se odjavite sa mailing liste, ukoliko više ne želite da primate poruke od nas.

Otkrivanje podataka
U slučaju eventualne obaveze da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, a na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti, odnosno zabranu o obaveštavanju korisnika.

Mokrogorska škola menadžmenta se obavezuje da Vaše podatke prikupljene kroz Internet forme i kroz email komunikaciju neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.

Mokrogorska škola menadžmenta može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj poseta website-a www.vivaldiforum.com), ali pri tome neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Cookies
Website msm.edu.rs koristi ‘cookies-e’ za ograničene svrhe. ‘Cookies’ je deo podataka koji naš website može da Vam pošalje Vašem Internet browser -u. Ukoliko ste zabrinuti za Vašu sigurnost po pitanju ‘Cookies’ tehnologije, uvek možete Vaš Internet browser podesiti da Vas obaveštava po prijemo ‘Cookies-a’ ili da ih u potpunosti odbijete. Google analytics šalje svoje ‘Cookies-e’, na osnovu koje Mokrogorska škola menadžmenta prati posećenost website-a msm.edu.rs.

Linkovi ka drugim sajtovima
Website msm.edu.rs sadrži linkove preka drugim website-ovima. Svaki od navedenih website-ova ima svoju Politiku privatnosti i Uslove korišćenja.

Društvene mreže
Mokrogorska škola menadžmenta koristi društvene mreže, pri čemu su svi odnosi vezani za iste određeni Politikama privatnosti, za svaku društvenu mrežu posebno.

Bezbednost podataka
Mokrogorska škola menadžmenta čini sve što je u njenoj mogućnosti da podatke koje obrađuje i koristi čuva u bezbednim uslovima, koji su uskladišteni na računarskim sistemima, zaštićeni su šiframa, a pristup imaju samo zaposleni u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Promena Politike privatnosti
Mokrogorska škola menadžmenta zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u msm.edu.rs. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ovu Politiku privatnosti, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website msm.edu.rs nakon postavke novije verzije Polise privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ovu Politiku privatnosti, kontaktirajte nas na email adresu: office@msm.edu.rs.