Marketing menadžment

Datum održavanja:
02 - 06. oktobar 2023.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Cena:
90.000 RSD + PDV

Marketing menadžment

Program Marketing menadžment

Program Marketing menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o svim najrelevantnijim marketinškim temama. Na programu će biti obrađene oblasti tradicionalnog marketinga i digitalnog marketinga – kojima bi trebalo da barata svaki savremeni marketinški profesionalac.

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih marketinških trendova, istraživanja sa lokalnog i internacionalnog tržišta, te praktičnih vežbi u kojima će se koristiti savremeni marketinški alati, učesnici će biti u mogućnosti da ovladaju procesima upravljanja brendom, marketingom, kreiranja marketing strategije, kreiranja tradicionalnih i digitalnih kampanja, itd, a sve sa ciljem obezbeđivanja uspešnog poslovanja i jake tržišne pozicije brendova i kompanije.

Kome je namenjen program Marketing menadžment .

Program je, na prvom mestu, namenjem marketinškim profesionalcima, brend i marketing menadžerima, iz malih, srednjih i velikih korporacija, kojima je potrebno da osveže i unaprede svoja znanja iz oblasti marketing i brend menadžmenta, tradicionalnog i digitalnog marketinga.

Program je, takođe, namenjen preduzetnicima i vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća, koji žele da ovladaju marketing veštinama radi unapređenja tržišne pozicije svojih brendova i firmi.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešan marketinški nastup brendova i kompanija na tržištu.

Mokrogorska • logo

Teme programa Marketing menadžment

  • Marketinška istraživanja
  • Upravljanje brendom
  • Kreiranje marketing strategije
  • Integrisane marketing aktivnosti i kampanje
  • Digitalni marketing

Prijavite se na program MARKETING MENADŽMENT

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073