OSNOVNI MENADŽMENT PROGRAM (OMP)

OSNOVNI NIVO UPRAVLJANJA POSLOVANJEM

DATUM

26 - 30. avgust 2024.

MESTO

Mokra Gora

CENA
110.000 RSD + PDV

Osnovni menadžment program

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu.

Ovaj program je uspešno završilo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga interaktivnost i bogato iskustvo predavača. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama.

Program obuhvata sledeće celine: uloga menadžera u organizaciji; efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; procesi menadžmenta, planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu. donošenje odluka, organizacija rada i timova; kulturno okruženje i organizacija, društvena odgovornost i etika.

Osnovni menadžment program pomaže mladim korporativcima da postave uspešan temelj svoje menadžerske karijere.

0
+
UČESNIKA
0
DANA PREDAVANJA
0
GENERACIJA STUDENATA

Temelj uspešne menadžerske karijere

Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola su osnovni deo menadžerskog zanata. Ipak, da li je samo to ono čime se menadžeri bave? Da li oni imaju veću odgovornost nego ostali zaposleni?

Imaju je, jer donose odluke koji utiču na pojedince, porodice i čitavo društvo.

Zbog toga je važno da u počecima menadžerske karijere usvojimo zdrave principe uspešnog vođenja ljudi i na taj način napravimo dobar temelj uspešne menadžerske karijere.

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu.

Najvažnije teme za nekog ko je tek ušao u svet menadžmenta

Učesnici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Dodatna vrednost ovog programa je u radu sa mentorom i analiza razvoja lične karijere koji će doprineti vašem razvoju kao i razvoju vaših kompanija.

U toku programa, sa mentorom, dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja uspešne menadžerske karijere. Teme:

Mokrogorska • Poslovna škola novog doba - logo

Više od 500 menadžera koji su prošli program kao garancija kvaliteta

Polna struktura učesnika

Pozicije učesnika

Raspodela po industrijama

Zanatsko znanje

Osnovni menadžment program donosi najbolja zanatska znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta koja će postaviti dobar temelj vaše karijere.

Učite od profesionalaca

Predavači su profesionalci koji su postigli značajan uspeh u svojoj karijeri i koji su motivisani da svoje znanje i iskustvo prenesu na mlađe generacije.

Uverenje i sertifikat

Učesnici dobijaju sertifikat o završenom Osnovnom menadžment programu koji izdaje Mokrogorska i sertifikat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Saznajte više o programu

Više nego ikada su nam potrebni menadžeri koji umeju da definišu i sprovode poslovnu strategiju i planove čije ostvarenje donosi novu vrednost, menadžeri koji znaju da prepoznaju i iskoriste izvozni potencijal i obezbede stabilan razvoj svojih organizacija.

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Osnovnog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama.

Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na OSNOVNI MENADŽMENT PROGRAM

Sava Dedijer, rukovodilac Osnovnog menadžment programa i Business Leadership Sprint programa

sava.dedijer@msm.edu.rs

065 3035 087