Menadžment programi

Osnovni menadžment program (OMP)
POČETAK: 24. 08. 2020.
TRAJANJE: 4 dana
CENA: 80.000 RSD + PDV
Detaljnije
General Management Program (GMP)
POČETAK: 10. 08. 2020.
TRAJANJE: Ukupno 16 dana u 3 modula
CENA: 260.000 RSD
Detaljnije
Mokrogorski Executive MBA
POČETAK: 13. 11. 2020.
TRAJANJE: 3 semestra - 60 radnih dana
CENA: 252.000 RSD akademski deo + 468.000 RSD profesionalni deo = Ukupno 720.000 RSD + PDV
Detaljnije
Programi na zahtev (in house)
POČETAK:
TRAJANJE: Na zahtev
CENA: 150.000 RSD po danu za grupu do 15 učesnika
Detaljnije