fbpx

Liderstvo

Datum održavanja:
20 – 24. maj 2024.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
100.000 RSD + PDV

Liderstvo • Specijalizovani programi @ Mokrogorska

Program Liderstvo

„Liderstvo je proces u kome pojedinac utiče na grupu radi postizanja zajedničkog cilja.“ • Peter G. Northouse

U uspešnim organizacijama rade ljudi koji poseduju izuzetne liderske sposobnosti. Oni znaju da kreiraju jasnu viziju i odrede pravac kojim organizacija kao celina treba da se kreće. Svoje sledbenike motivišu i omogućavaju im da se razvijaju, usavršavaju i posluju u skladu sa zahtevima veoma promenljivog i nepredvidivog tržišnog okruženja. U 21. veku potrebna je posebna vrsta lidera, koji će biti u stanju da se nose sa svim izazovima novog doba. Od iskusnog lidera se očekuje da uspešno upravlja promenama, donosi ispravne odluke u kompleksnim situacijama i inspiriše svoje okruženje tako da ljudi razumeju dublji smisao i svrhu posla koji rade. Na taj način svi zajedno dodaju vrednost svojoj organizaciji i ostvaruju više od očekivanog. Za dobrog lidera veoma je važno da izgradi svoju ličnost i radi na sebi. Da bi se vodili drugi, važno je najpre naučiti voditi sebe. Zato liderstvo na naš jezik najbolje možemo prevesti kao uzornost. Pravi lider vodi ličnim primerom i u svim okolnostima je uzor svojim sledbenicima ili članovima tima. Principi vrhunskog liderstva dobro su poznati više hiljada godina još od antičkih vremena, a njihova primena je od velike važnosti i za savremene liderske prakse. Osim u poslovnom svetu, liderstvo je prisutno u mnogim drugim oblastima društvenog života. Odnosi se i na vojskovođe, verske vođe, naučnike, umetnike, sportiste, političare, društvene aktiviste, ali i na ljude u svakodnevnim životnim situacijama.

Kome je namenjen program Liderstvo?

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima kojima je potrebno da nadograde svoja znanja o liderstvu dubljim uvidima i naprednim tehnikama koje do sada nisu upoznali ili ih nisu primenjivali u praksi. Polaznici programa imaju mogućnost ne samo da steknu najvažnija teorijska znanja o liderstvu, nego i da pokrenu svoje liderske sposobnosti.
Mokrogorska • logo

Teme programa Liderstvo

• Menadžment i liderstvo
• Liderstvo u organizaciji
• Liderstvo i donošenje odluka
• Ličnost lidera
• Izvori moći i uticaja u liderstvu
• Transformaciono liderstvo
• Kreativno liderstvo
• Liderstvo i timski rad
• Situaciono liderstvo
• Liderstvo i ravnopravnost
• Kultura i liderstvo
• Etika liderstva

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka programa za Liderstvo, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program LIDERSTVO

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96