Finansijski menadžment

Datum održavanja:
9 - 13. septembar 2024.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
100.000 RSD + PDV

Finansijski menadžment

Program Finansijski menadžment

Program finansijski menadžment je namenjen svima onima koji žele da steknu opšta znanja o tome kako izgleda finansijski menadžment u razvijenim multinacionalnim kompanijama i šta se od tih veština i znanja može primeniti u svom poslovanju i načinu razmišljanja. Svrha programa je shvatiti ono po čemu su razvijene zapadnoevropske kompanije toliko uspešne i po čemu se to one izdvajaju od drugih, pogotovo domaćih kompanija.

Šta je to što možemo da naučimo iz uspešnih modela velikih i moćnih i da primenimo kod nas u razvoju? Na koji način merimo uspešnost kompanije? Kada možemo sa sigurnošću da znamo da li je naše poslovanje uspešno ili ne? I zbog čega je tako kako jeste? Koji su nam to alati na raspolaganju kako bismo efikasno pratili naše poslovanje? Kakva znanja i veštine treba da poseduju naši zaposleni kako bi vodili posao na planiran način? Na sva ova i mnoga druga pitanja ćemo pokušati da damo adekvatne odgovore tokom druženja u prijatnoj atmosferi, konstruktivnoj diskusiji i kroz primere koji su dokazani u praksi kao uspešni.

Kome je namenjen program Finansijski menadžment?

Program je namenjen svima koji se profesionalno bave delatnošću iz oblasti finansija i želeli bi da unaprede svoja znanja ili da čuju kako su neka rešenja iz finansija primenjena u praksi.

Program je takođe namenjen preduzetnicima ili direktorima koji vode malo, srednje ili veliko preduzeće sa ciljem da sagledaju okvir u kome velike svetske kompanije donose svoje poslovne odluke.

Na kraju ali ni najmanje bitno namenjen vlasnicima kapitala koji nisu deo poslovnog procesa odlučivanja ali koji žele da na efikasan način kontrolišu tokove svog uloženog kapitala i mogu u svakom trenutku da procene koliko vredi njihova investicija u datom momentu i da li je prinos koji ostvaruju zadovoljavajući imajući u vidu različite poslovne okolnosti i okruženje u kome je kapital uložen.

Mokrogorska • logo

Teme programa Finansijski menadžment

  • Uvod u finansije
  • Finansijsko izveštavanje
  • Poresko izveštavanje
  • Finansijski pokazatelji
  • Neto obrtni kapital
  • Investicione odluke i odluke vezane za finansiranje poslovanja
  • Budžetiranje i kontrole

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Finansijskog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program FINANSIJSKI MENADŽMENT

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96