Menadžment ljudskih resursa

Datum održavanja:
27.11 - 01.12.2023.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Cena:
90.000 RSD + PDV

Menadžment ljudskih resursa

Program Menadžment ljudskih resursa

Učesnici programa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Učesnici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.

Kome je namenjen program Menadžment ljudskih resursa .

Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača. Na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i različite radionice koje predstavljaju realne primere iz privrede, učesnicima će biti približen pojam HR i njegova funkcija u kompaniji.

Mokrogorska • logo

Teme programa Menadžment ljudskih resursa

Prijavite se na program MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073