Projektni menadžment

Datum održavanja:
14 – 15. novembar 2024.

Mesto održavanja:
Beograd

Cena:
55.000 RSD + PDV

Projektni menadžment

Program Projektni menadžment

Upravljanje projektima predstavlja kompleksnu, procesno orjentisanu, metodologiju za koju je potrebno pre svega znanje i iskustvo pojedinca koji projektom upravlja. U uslovima savremenog poslovanja sve se podvodi pod upravljanjem projektima – razvoj softvera, proizvodnja automobila, izvođenje građevinskih radova i dr. Osnova upravljanja projektima predstavlja procesni pristup, pravilno definisanje faza i potrebnih resursa (ljudi, oprema, materijal i dr.). Pogrešno je shvatanje da je upravljanje projektima softver koji se koristi. Softver kao alat se podrazumeva u današnjem poslovnom okruženju, ali ne može da nadomesti znanje i veštine upravljanja projektima

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih zahteva tržišta/klijenta sa stanovišta upravljanja projektima (“tradicionalni” vs “agile”), te vežbi u kojima će se predstaviti savremeni alati za upravljanje projektima, učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa zahtevima upravljanja projektima, a sve sa ciljem obezbeđivanja uspešnog poslovanja i jake tržišne pozicije kompanija.

Kome je namenjen program Projektni menadžment?

Preporučuje se rukovodiocima i zaposlenima u svim procesima u organizaciji (male, srednje i velike korporacije) kako bi se stekao uvid u organizacione neusaglašenosti, rizike, prilike i mogućnosti unapređenja poslovnih procesa sa stanovišta upravljanja projektima.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešno upravljanje projektima.

Mokrogorska • logo

Teme programa Projektni menadžment

  • Osnove upravljanja projektima
  • Iniciranje projekta
  • Planiranje projekta
  • Izveštavanje i kontrola projekta
  • Zatvaranje projekta

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Projektnog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Predavači

Prijavite se na program PROJEKTNI MENADŽMENT

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96