PROGRAMI NA ZAHTEV

(IN HOUSE PROGRAMI)

DATUM

Na zahtev

MESTO

Na zahtev

CENA

170.000 RSD + PDV, po danu
za grupu do 15 učesnika

Programi na zahtev - In-house obuke

In House programi

In house programi Mokrogorske su namenjeni korporativnim klijentima.

Širok portfolio tema omogućava onima koji odgovaraju za razvoj zaposlenih da odaberu jednu od preko 50 tema za njihove ljude. Teme su jasno strukturisane i podeljene u 4 grupe kompentencija:

Tehničko – funkcionalne veštine

Interpersonalne veštine

Upravljanje ličnošću

Konceptualne veštine

Naši programi su zasnovani na iskustvima ljudi koji imaju  dokazano iskustvo u praksi. Preko 70 predavača u našem timu je spremno da čuje vaše konkretne potrebe i isporuči program u skladu sa vašim zahtevima.

Infrastruktura koju čine predavači i zaposleni spremna je da odgovori na vaše složene zahteve na kvalitetan i siguran način, a širina tema omogućava sistematski razvoj vaših ljudi.

0
GRUPE KOMPETENCIJA
0
+
TEMA
0
+
PREDAVAČA
0
+
UČESNIKA
0
+
KOMPANIJA
0
PROSEČNA OCENA

Jedinstvenost, strukturiranost i širina poslovnih oblasti

Mokrogorska u svom portfoliu ima preko 50 najvažnijih tema za menadžere. Sve teme su jasno strukturisane po oblastima, ciljnoj grupi, ishodima učenja i ciljevima treninga.

Ključne teme smo identifikovali na osnovu najboljeg znanja i prakse, kao i desetogodišnjeg rada na programima koje je pohađalo i ocenilo više od 20.000 učesnika. U kreiranju programa su nam pomogli naši dugogodišnji partneri čije smo potrebe slušali i pažljivo krojili temu po temu. Svaki od programa je moguće prilagoditi konkretnim potrebama organizacije i industrije.

Sve teme su grupisane u 4 grupe kompetencija.

TEHNIČKO-FUNKCIONALNE VEŠTINE

UPRAVLJAČKE VEŠTINE
Menadžment za osnovni nivo upravljanja
Menadžment za srednji nivo upravljanja
Upravljačke veštine za supervizore proizvodnje
Timska saradnja
Akademija liderstva 1
MARKETING I PRODAJA
Osnove marketinga
Napredna prodaja
Customer Relationship
Poznavanje potrošača
Bihejvioralna ekonomija
OPERACIJE
Menadžment operacija
Value – Supply Chain
IT
Scrum Master
PROJEKTI
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
KVALITET I STANDARDIZACIJA
Menadžment kvaliteta i standardizacije
FINANSIJE I EKONOMIJA
Finansije za nefinansiste
Napredni menadžment finansija
Osnove ekonomije
Managerial Accounting
Analiza finansijskih racija
LJUDSKI RESURSI
HR menadžment za non-HR
Napredni HR menadžment
Upravljanje apsentizmom
Radno pravo
TALENTI / LJUDSKI RESURSI
Upravljanje talentima
Assesment talenata
Rizici
Upravljanje rizicima

INTERPERSONALNE
VEŠTINE

KOMUNIKACIJA
Osnove poslovne komunikacije
Napredna poslovna komunikacija
Biznis teatar
PREZENTOVANJE
Osnovne veštine prezentovanja
Vrhunski prezenter
Javni nastup
Train The Trainer
PREGOVARANJE
Osnove pregovaranja
Napredne veštine pregovaranja
KONFLIKTI
Upravljanje konfliktima
Upravljanje stresom
INTERPERSONALNE VEŠTINE
Akademija liderstva 2

UPRAVLJANJE
LIČNOŠĆU

EMOCIJE
Emocionalna inteligencija

Upravljanje sobom
Samomotivacija
MENTORING
Veštine mentoringa
Work-life balansiranje: Psihološka podrška za zaposlene
COACHING
Veštine koučinga

KONCEPTUALNE
VEŠTINE

LIDERSTVO
Akademija liderstva 3
Liderske veštine
Upravljanje stejkholderima
KORPORATIVNA KULTURA
Korporativna kultura
Krizni menadžment
UPRAVLJANJE STRATEGIJOM
Employer Branding
Strategijski menadžment
Poslovna simulacija McGraw Hill
Lean-Kaizen
UPRAVLJANJE PROMENAMA
Promene
Design Thinking
UPRAVLJANJE INOVACIJAMA
Kreativnost i inovativnost u biznisu
Upravljanje inovacijama

Sigurnost i kvalitet u izvođenju

Pružanje visokokvalitetnih treninga, rezultat je kontinuiranog rada naših zaposlenih i naših predavača. Ovo je naročito značajno za velike sisteme koji ne moraju da brinu kada nas odaberu kao svog partnera. Stvorili smo homogen tim profesionalaca koji je spreman da odgovori na sve izazove, promovišući zajedničke standarde i vrednosti zasnovane na dobroj praksi.

Poverenje su nam ukazale neke od najvećih i najboljih domaćih i regionalnih kompanija, između ostalog: Delta Holding, NIS, Hemofarm, Air Serbia, Banca Intesa, Saga, SR Technics, Knjaz Miloš, Lilly, Tehnomanija, Metalac, Telenor banka, Adient, Wacker Neuson, Frikom, Confida, Raiffeisen banka, Enetel solution i mnogi drugi.

saga
hemofarm
ems
air serbia
banca intesa
Telekom-logo
nis
metalac grupa
delta holding
lilly

Širok portfolio tema

Ključne teme smo identifikovali na osnovu najboljeg znanja i prakse, osluškujući potrebe naših partnera kao i desetogodišnjeg rada na programima koje je pohađalo i ocenilo više od 20.000 učesnika.

Iskusni predavači

Najbolji predavači sa iskustvom iz privrede su deo našeg tima spremni da odgovore na vaše konkretne potrebe.

Sigurnost i kvalitet u izvođenju

Mi nismo trening agencija ili trening centar. Mi smo poslovna škola, sa infrastrukturom koja može da iznese sve zahteve naših partnera.

Sa našim partnerima volimo da radimo strateški kroz sistematski razvoj njihovih ljudi.

Najveći broj iskusnih predavača

Naš predavački tim čine profesionalci sa bogatim iskustvom u privredi u različitim industrijama. Predavače smo podelili u 8 ključnih oblasti od kojih svaka ima svog vodećeg predavača.

Većina predavača je i dalje na ključnim pozicijama u najboljim kompanijama Srbije i regiona tako da su na izvoru svih inovacija u poslovanju koje u kratkom roku prilagođavamo potrebama našeg tržišta.

Prijavite se na IN HOUSE PROGRAME

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96