Ana Petrović

Ana Petrović

KLJUČ ZDRAVLJA

Ana Petrović je jedna od najpoznatijih i najuspešnijih nutricionistkinja u Srbiji. Diplomirala je na Visokoj medicinskoj školi u Beogradu, a zvanje magistra farmacije dobija na Farmaceutskom fakultetu. Učestvovala je na velikom broju domaćih i međunarodnih seminara i kongresa iz oblasti farmacije i nutricionizma. Krajem 2019. godine upisuje specijalizaciju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu kako bi proširila znanja u ovoj oblasti. Članica je Prvog kluba žena i poslanica Nacionalne konferencije Ženske parlamentarne mreže koja se bori za rodnu ravnopravnost žena. 2010. godine je otvorila “Nutricionistički studio Ane Petrović”.