Menadžment inovacija

Datum održavanja:
23 - 27. oktobar 2023.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
90.000 RSD + PDV

Menadžment inovacija

Program Menadžment inovacija

Inoviraš ili nestaješ!
Tema inovacija je ključna tema i trend u savremenom poslovanju. Ubrzana dinamika u poslovanju je posledica razvoja tehnologija i globalizacije. Poslednjih 20 i više godina smo svedoci velikog broja promena u načinu poslovanja. Internet poslovanje i digitalizacija su već stara vest! Online poslovanje sa bilo kog mesta u svetu, digitalni nomadi, globalni pristup zadovoljavanju potreba, kratko pamćenje i munjeviti zaokreti su ono što karakteriše današnje poslovanje.

U korenu pojma inovacije nalazi se potreba da se nešto preduzme, promeni i unapredi. Zato smo napravili ovaj program koji ima za cilj da našim poslovnim ljudima pomogne da bolje iskoriste ono što imaju i da steknu znanja i alate kako bi se uspešno nadmetali sa njima sličnim bilo gde u svetu.

Po završetku ovog modula ćete potpuno drugačije posmatrati svoju organizaciju i bićete u stanju da uvodite stalna unapređenja, bilo kroz tehnološke ili druge tipove inovacija koje često ne zahtevaju istraživanje i razvoj i koje nisu isključivo vezane za proizvodnju. Razumećete kako se stvaraju vrednost kroz inovacije na domaćem i međunarodnim tržištima i koje su veštine potrebne za uspeh u
današnjem konkurentskom i globalnom okruženju.

Dodatna vrednost ovog programa su analize studija slučajeva uspešnih i neuspešnih inovatora kako bi se suštinski razumelo kako start-up i velike kompanije koriste inovacije za postizanje konkurentske prednosti, sa posebnim fokusom na upoređivanje situacije u Kini i Aziji sa situacijom u Evropi i zapadnom svetu.

Kome je namenjen program Menadžment inovacija?

Program je namenjen preduzetnicima sa ili bez iskustva, kao i polaznicima koji su na menadžerskim pozicijama u raznim tipovima organizacija koji žele da ovladaju inovacionim tehnikama i da ih potencijalno implementiraju u svojim organizacijama. Ovaj program je po svojoj sadržini kreativno osmišljen sa dva vodeća i nekoliko gostujućih predavača.
Mokrogorska • logo

Teme programa Menadžment inovacija

• Koncept inovacija
• Izvori ideja
• Tipovi inovacija
• Modeli inovacija
• Otvorene inovacije
• Inovacije iz ugla korporativca
• Inovacije iz ugla preduzetnika
• Izazovi u inovacijama
• Digitalna transformacija
• Internacionalne inovacije, inovacije na tržištima u razvoju
• Budući trendovi u poslovanju
• Lična kreativnost

Predavači

Prijavite se na program MENADŽMENT INOVACIJA

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073