Andrej Josifovski

Andrej Josifovski

Umetnost na moj način

Dr Andrej Josifovski, master inženjer arhitekture je docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a uža naučna oblast su mu Arhitektonske konstrukcije na Departmanu za Arhitektonske tehnologije. Učestvovao je na velikom broju stručno – umetničkih manifestacija i konkursa, a dobitnik je i nagrade na 43. Salonu arhitekture u kategoriji Eksperiment i istraživanje, za realizovano delo “SAVE OUR HOME“. Široj javnosti je poznat kao Pijanista – street artist.