fbpx

Anina Milanović

Anina Milanović

VREDNOST JE U HARTIJAMA

Anina Milanović je direktorka Sektora za međunarodnu saradnju i razvoj Komisije za hartije od vrednosti. Odmah nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu karijeru je započela u jednoj od najvećih regionalnih advokatskih kancelarija baveći se korporativnim pravom. Ubrzo ju je zaintrigirala regulacija domaćeg tržišta kapitala i izazovi koje ono predstavlja, te je svoju karijeru nastavila u samom regulatoru tržišta. Paralelno sa profesionalnim napredovanjem nastavila je i svoj akademski put fokusirajući se na industriju investicionih fondova, i to sticanjem zvanja master pravnika iz ove oblasti 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.