Davor Sakač

Davor Sakač

TS VENTURES FOND

Pre nego što je u avgustu 2021. godine stupio na mesto direktora novoosnovanog fonda TS Venture Fond, Dragan Sakač je radio 2 godine u Supernova, 5 godina u Orion Telekomu, 2 godine u Beohemiji i 12 godina u Western Union. TS Venture Fond osnovala je kompanija Telekom Srbija, kao prvi korporativni fond te vrste u ovom delu Evrope, namenjenom za finansiranje startapova