Dejan Petrović

Dejan Petrović

VODEĆI PREDAVAČ KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Dejan Petrović je profesor na Beogradskom Univerzitetu na Fakultetu organizacionih nauka. Duži niz godina se bavi razvojem MEMBA programa.