fbpx

Dušan Babac

Dušan Babac

Uniforma čini čoveka

Dušan Babac je magistar geoloških nauka, heraldičar, član krunskog veća i direktor fonda Kraljevski dvor. Potiče iz porodice sa vojnom tradicijom. Objavio je veći broj naučnih i popularnih članaka i knjiga sa vojnom tematikom. Najbolji poznavalac i kolekcionar uniformi u regionu. Nosilac je ordena Belog orla 1. stepena.