Kristina Brajović Car

Kristina Brajović Car

PSIHOLOGIJA USPEHA

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije, a doktorirala psihologiju na Tilburg Univerzitetu u Holandiji. Od 2009. je sertifikovani psihoterapeut transakcioni analitičar i sistemski porodični savetnik. Predavač je na Fakultetu za medije i komunikacije od osnivanja i konsultant Bel Medic-a za oblast psihološkog testiranja i procene, kao i psihoterapije i savetovanja. Kao stručnjak iz oblasti primenjene psihologije posebno se specijalizovala za oblast kvalitativnih istraživanja, naučnu i tržišnu analitiku.