fbpx

Ljubomir Madžar

Ljubomir Madžar

EKONOMIJA


Ljubomir Madžar • Mokrogorska

Rođen 1938. u Budačkoj Rijeci, Kotar Vojnić, Hrvatska. Gimnaziju završio u Somboru 1957, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1961, magistrirao na Villiams College Mass., USA 1964. godine, doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1968. godine. godine. Za docenta biran 1970, za vanrednog profesora 1976, za redovnog 1982. godine.Objavio desetak knjiga i oko 400 članaka u stručnim časopisima. Osnovno stručno opredeljenje je u oblasti privrednog razvoja -teorijska i empirijska analiza -institucionalna ekonomija i tekuća pitanja ekonomske politike i privrednosistemske izgradnje. Intenzivnije se bavio privatizacijom i oblikovanjem trajno utemeljenih institucija tržišne privrede.