Mario Bralić

Mario Bralić

Lekcije Masai plemena...

Mario Bralić je čuveni fotograf i pustolov koji se preko 30 godina bavi fotografijom, a pored toga i dizajnom, filmom i marketingom. U četrdesetim postaje pomorski mornar i od tada luta svetom u potrazi za avanturama i sebi sličnima. Usvojio ga je poglavica afričkog MASAI plemena.