Marko Babić

Marko Babić

PASSIONATE TO CHANGE

Član je Izvršnog odbora i potpredsednik za ljudske resurse i organizacioni razvoj u kompaniji Delhaize Srbija. Sa preko 15 godina dugom karijerom u oblasti ljudskih resursa i sa liderskim pristupom upravljanju razvojnim potencijalima ljudi, Marko je snažna podrška sprovođenju kompanijske strategije, kao i daljem razvoju zaposlenih u kompaniji Delhaize Srbija. Među značajnim biografskim elementima ističe se Markova kontinuirana težnja pozicioniranju funkcije ljudskih resursa kao strateškog, posvećenog partnera biznisu koji dodaje vrednost organizaciji.