Marko Rodić

Marko Rodić

FINANSIJE

Marko Rodić, diplomirani ekonomista sa desetogodišnjim iskustvom u risk menadžmentu i corporate finance-u.


Predavači - Marko Rodić • Mokrogorska

Marko Rodić, dipliomirani ekonomista sa desetogodišnjim iskustvom u risk menadžmentu I corporate financu. Dosadašnje iskustvo vezano za privredu I bankarsvo. Počeo karijeru u prodaji što mu je omogućilo širu sliku prilikom procene prihvatljivih rizika.

Trenutno zadužen za kreditne rizike pravnih lica u Credit Agricole Banci. Implementirao brojne promene u procesima procene , praćenja I kontrole rizika. Vodio obuke I osmišljavao treninge koji za cilj imaju upoznavanje sa finansijskom analizom I rizicima sa kojima se susreću pravna lica.

Profesionalni angažman

Marko Rodić je učestvovao u sveobuhvatnoj reorganizaciji procesa banke u poslovanju sa malim preduzećima usled problema nastalih tokom ekonomske krize.

Učestvovao u formiranju procesa procene rizika u poslovanju sa poljoprivredom. Svakodnevno radi na strukturianju trankacija i odobravanju konkretnih kreditnih zahteva srednjih i velikih preduzeća. Učestvuje u kreiranju, modifikaciji i praćenju risk politika banke.

Imao priliku da se upozna i analizira velik broj najrazličitijih poslovnih profila, kompanija i transakcija.

Porodica

Oženjen Jelenom, otac Sonje i Lazara.