Nataša Stamenković

ISKUSTVO JE SUŠTINA

Psiholog po obrazovanju, učitelj po opredeljenju. Karijeru započela u neizmernom zadovoljstvu i nezaboravnom iskustvu, kao školski psiholog u jednoj seoskoj osnovnoj školi. Nakon toga, sledećih 25 godina razvija karijeru u privredi, a najveći deo svoje karijere provela je radeći na poslovima HR direktora u internacionalnim kompanijama koje posluju na tržištu Srbije i regiona Jugoistočne Evrope. Radila je u farmaceutskoj industriji (Zdravlje-Actavis), industriji robe široke potrošnje (Carlsberg Breweries), Naftnoj industriji Srbije, Roaming Grupi, industrija organizacije igara na srecu – Max Bet Grupi. Trenutno je na poziciji HR direktora kompanije Al Dahra. Trener i konsultant u HR oblasti, vodeći predavać za HR u Mokrogorskoj i gostujući predavač po pozivu.