Nikola Seneši

Nikola Seneši

POŠTO KOŠTA BIZNIS

Tokom svoje karijere Nikola je na bankarskim poslovima (Societe Generale i CAIB), kao lokalni i regionalni finansijski direktor kompanije Oracle kao i u poslovima investicionog menadžmenta i upravljanja komercijalnim nepokretnostima. Do 2007 je bio regionalni direktor investicionog fonda Silverleaf. 2007 godine osniva Wolf Mcgill čiji je danas većinski vlasnik. U okviru ove kompanije razvijeno je više linija biznisa kao što su NAI WMG, vodeća regionalna kompanija za procene vrednosti nepokretnosti, Hotel Brain kompanije za upravljanje kao i najznačajnijeg akreditovanog centra za obuku procenitelja vrednosti. Član je najznačajnijih svetskih udruženja procenitelja (RICS) i finansijskih forenzičara. Doktorirao je iz oblasti finansija i statistike i trenutno radi na postoktorskim istraživačkim studijama iz oblasti ekonomske sociologije.