fbpx

Nikola Zivlak

VODEĆI PREDAVAČ INOVACIJE

Prof. dr Nikola Zivlak živi i radi u Šangaju, NR Kina, od 2007. godine. Vanredni je profesor i akademski direktor osnovnih i poslediplomskih studija u Azijskom kampusu Emlion poslovne škole iz Francuske (emlyon business school) u Šangaju, NR Kina.


Predavači - Nikola Zivlak • Mokrogorska

Prof. dr Nikola Zivlak živi i radi u Šangaju, NR Kina, od 2007. godine. Vanredni je profesor i akademski direktor osnovnih i poslediplomskih studija u Azijskom kampusu Emlion poslovne škole iz Francuske (emlyon business school) u Šangaju, NR Kina.

Nikola je ujedno zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast: proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment. Osnovne i master studije završio je na Departmantu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju iz oblasti inovacija u kineskim preduzećima je uspešno odbranio na Donghua univerzitetu u Šangaju, NR Kina 2013. godine kao stipendista kineske Vlade.

Profesionalni angažman

Kao profesor i istraživač Nikola ima akademsko iskustvo dugo više od 15 godina. Pored njegovog akademskog rada i preko 40 objavljenih naučnih radova i udžbenika u čijoj je izradi učestvovao, aktivno sarađuje i sa privredom. Nikola je radio na brojnim projektima kao konsultant i trener za različite industrije, radeći u okviru multinacionalnih timova sa ljudima iz preko 100 zemalja sveta.

Predavao je na univerzitetima u NR Kini i u Evropi, učestvovao je na brojnim seminarima i konferencijama širom Kine i Evrope, gde je izlagao radove i uspostavljao saradnju između različitih institucija. Svojim angažovanjem značajno doprinosi unapređenju odnosa između Evrope i Kine.

Od 2014. godine takođe je uključen u akademsku i industrijsku saradnju vezanu za inicijativu Pojas i put, uglavnom pokrivajući region Centralne i Istočne Evrope.
Član je mreže za saradnju Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (mehanizam saradnje 17+1) pri Kineskoj akademiji društvenih nauka u Pekingu (CASS) i ESTIEM alumni kluba. Istovremeno je i strani konsultant Kineske asocijacije za mala i srednja preduzeća (CASME).