Ognjen Kurtić

Ognjen Kurtić

INVESTIRANJE I FAKTORING

Ognjen Kurtić je suosnivač i tehnički direktor Finspot-a. Odgovoran je za vođenje tima koji razvija Finspot platformu za faktoring, a koji je ujedno i tim koji stoji iza prvog srpskog digitalnog tokena – FIN. Softverski inženjer sa 12 godina iskustva u industriji. Tokom svoje karijere, bio je uključen u međunarodne projekte koji obuhvataju različite domene, a pre svega domene finansija, osiguranja i blokčejna. Učestvovao je u svim delovima životnog ciklusa razvoja softvera, od prikupljanja zahteva klijenata, preko definisanja arhitekture do vođenja timova odgovornih za implementaciju. Aktivni je open-source kontributor kao core-dev Baseledger blokčejna i i kao maintainer Baseline protokola.