Predrag Đukić

DONOŠENJE ODLUKA I REŠAVANJE PROBLEMA

Predrag Đukić je magistar menadžmenta, iskusan menadžer i specijalista u oblasti razvoja ključnih veština zaposlenih.


Predavači - Predrag Đukić • Mokrogorska

Predrag Đukić je magistar menadžmenta, iskusan menadžer i specijalista u oblasti razvoja ključnih veština zaposlenih.

Osnivač je i direktor konsalting agencije Mind Magic, ekspert za razvoj umnih sposobnosti Nacionalnog centra za talente i član međunarodnog tima Morphis Consulting kojeg čine pretežno iskusni praktičari Lean Six Sigma metodologije.

Na rukovodećim pozicijama proveo je preko dve decenije u kompanijama različitih veličina (od onih tek osnovanih do članica međunarodnih grupacija), u različitim industrijama (od distribucije, preko medija, do sprovođenja osiguranja) i u okviru različitih funkcionalnosti (od marketinga, organizacije i prodaje, preko istraživanja i razvoja, pa do ljudskih resursa i vođenja direkcije). Poseduje bogato iskustvo u transakcionom i transformacionom menadžmentu, vođenju projekata, formiranju i razvoju timova, kao i u mentorstvu.

Profesionalni angažman

Nakon što je 2009. i 2010. prošao intenzivnu obuku za kreiranje i sprovođenje interaktivne obuke, Predrag vodi i razvija edukativne sadržaje za potrebe renomiranih kompanija u cilju podizanja veština organizacije, sistemskog rešavanja problema, donošenja kvalitetnih odluka, kao i kreativnosti o čemu je objavljivao tekstove u domaćim i stranim časopisima.

Održao je brojna predavanja na međunarodnim konferencijama i tribinama o darovitosti, učestvovao kao govornik na kongresima, forumima i okruglim stolovima vezano za efikasne metode razvoja kompetencija i transformaciju sistema obrazovanja. Svoja znanja podelio je i sa brojnim obrazovnim ustanovama, od vrtića, osnovnih i srednjih škola, pa do fakulteta i kampova za darovite, a našim studentima je držao predavanja na Triniti i Merton koledžu u Oksfordu. U svojstvu ambasadora svetske Mense, na najvećim okupljanjima ovog udruženja u SAD i EU, održao je predavanja na temu razvoja umnih sposobnosti kroz vežbe i igre. Predsednik je International Volunteering Network komiteta svetske Mense.

Autor je knjige “Razvoj veština menadžera” u kojoj je opisan sistem razvoja menadžerskih veština, prezentovan set misaonih alata široke primene, a date su i igre posebno razvijene za unapređenje dotičnih umnih sposobnosti.

Predrag je oženjen i otac dvoje dece.