Slaviša Tasić

Slaviša Tasić

EKONOMSKI MISLILAC

Profesor ekonomije, istraživač i autor. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doktorirao na Univerzitetu u Torinu. Predavao je ekonomiju na univerzitetima u SAD, Istočnoj Evropi i Evropskoj Uniji i sarađivao sa nekoliko međunarodnih instituta, kompanija i organizacija. Objavio je knjige i naučne radove iz oblasti makroekonomije, političke ekonomije, bihevioralne ekonomije i istorije ekonomske misli. Pisac je široko čitanog online biltena Tržišno rešenje.