Srđan Janićijević

VODEĆI PREDAVAČ LIDERSTVO

Srđan Janićijević je osnivač i direktor Mokrogorske. Ekspert za upravljačko savetovanje i poslovni razvoj.


Srđan Janićijević • Mokrogorska

Srđan Janićijević je pre nego što je započeo svoju preduzetničku karijeru, proveo 15 godina radeći u multinacionalnim kompanijama. Za Phillip Morris International je radio od 1998. do 2001. godine u Jugoslaviji, Švajcarskoj i zemljama Centralne i Istočne Evrope. Godine 2001. preuzima mesto direktora The Coca Cola Company za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju na kojoj ostaje do 2005. godine. Bio je generalni direktor kompanije Politika NM do 2008. godine. Srđan Janićijević ima bogato preduzetničko iskustvo kao osnivač kompanije za razvoj poslovnih projekata KOMOH CEHC (eng. common sense), a potom i preduzeća za upravljanje nekretninama HAUZMAJSTOR, BUDI SVOJ ČOVEK i ASISTEL. Godine 2009. je pokrenuo MOKROGORSKU ŠKOLU MENADŽMENTA, program za profesionalno usavršavanje i razvoj menadžera. U oblasti poslovnog savetovanja, rukovodio je velikim brojem značajnih projekata iz svoje oblasti.

Školovanje

Završio je Petu beogradsku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine.

Srđan Janićijević je stekao zvanje mastera upravljanja poslovanjem na TRIUM global senior executive MBA programu, u organizaciji LSE (UK), HEC (France) i NYU STERN (USA). Dodatno se usavršavao na prestižnim poslovnim školama kao što su IMD (Švajcarska), INSEAD (Francuska) i ASHRIDGE (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Srđan Janićijević je autor knjiga AZBUKA BIZNISA (2005) i AZBUKA MENADŽMENTA (2009) i mentor BUDI SVOJ ČOVEK, vodiča za preduzetnike. Predaje preduzetništvo i marketing na Fakultetu za medije i komunikacije kao gostujući predavač. Aktivan je član lokalne zajednice: Lokalni predstavnik Global entrepreneurship week GEW, predsednik UO Beogradske filharmonije (2002-2008), potpredsednik UO Saveta stranih investitiora (2007-2009), član UO Privredne komore Srbije (2007-2009), član UO Srpske asocijacije menadžera (2008-2011), predsednik UO Muzeja starih automobila (2009-2010), član UO Dostignuća mladih (Junior Achievement).

Porodica

Srđan Janićijević je oženjen Ljudmilom, sa kojom ima dvoje dece, Anđeliju i Alekseja.