Stefan Babović

Stefan Babović

Pimplovanje u porodičnom biznisu

Stefan Babović je bivši fudbaler koji je inicijalno biznis i korporativno iskustvo stekao u porodičnoj kompaniji Fashion Company, jednoj od najvećih fashion kompanija na Balkanu. Od 2016 godine je bio član top menadžmenta Victoria Grupe na poziciji izvršnog direktora za poslovnu strategiju.