fbpx

Stefano Pilotto

Stefano Pilotto

NOSILAC ORDENA SVETOG SAVE

Stefano Piloto je doktor nauka istorije međunarodnih odnosa. Studirao je u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. Na MIB Trieste School od Management radi kao programski direktor i kao profesor međunarodnih odnosa na odseku za redovne master studije. Napisao je nekoliko eseja i članaka o međunarodnoj politici i međunarodnoj ekonomiji. Predaje u Italiji, Francuskoj, Španiji, Poljskoj, Rusiji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.