Tatjana Kljun

MENADŽMENT VEŠTINE

Dvadesetsedmogodišnje iskustvo rada na polju svih oblika kriznog komuniciranja, rada pod stresom i timske saradnje.


Tatjana Kljun • Mokrogorska

Tatjana je svoju ličnu i profesionalnu nadogradnju, pored završene Kriminalističko-policijske akademije, nastavlja kroz edukacije iz NLP-a, Poslovne i porodične konstelacije i četvorogodišnjih studija na Institutu za Geštalt psihoterapiju. Kao predavač drži obuke i radionice iz oblasti poslovne i krizne komunikacije, veština pregovaranja, asertivne komunikacije, emocionalne inteligencije kao i razvoja interpersonalnih veština kroz grupe za lični rast i razvoj.

Profesionalni angažman

Redovan je predavač i trener u Centru za krizni menadžment i pregovaranje, dugogodišnji je saradnik i predavač Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i medijaciju.

Takođe, Tatjana Kljun je držala treninge za Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i medijaciju Republike Crne Gore kao i privatnom sektoru, jačajući njihovu percepciju, potencijal i integritet. Neke od korporacija sa kojima je kao konsultant saradjivala su Naftna Industrija Srbije,  Johnson&Johnson, Idea, Rehau, Astellas Pharma…

Ostalo

Tečno govori i piše španski i engleski, služi se italijanskim i portugalskim jezikom.