Vladimir Vučković

Vladimir Vučković

KOSELEKTOR

Vladimir Vučković je istraživač ekonomskih, poslovnih i finansijskih fenomena Srbije, najpre kao profesor univerziteta, zatim kao član Fiskalnog saveta Republike Srbije, a danas kao član društva i vodeći predavač za oblast ekonomije u Mokrogorskoj. U radu se uvek trudio da poveže teorijske i praktične aspekte ekonomske analize jer čvrsto veruje da se samo na ovaj način može dobro razumeti svet u kome živimo.