Zorica Tomić

Zorica Tomić

MENADŽMENT VEŠTINE


Predavači - Zorica Tomić • Mokrogorska

Zorica Tomić je kulturolog, sociolog kulture, publicista i kolumnista u brojnim novinama. Diplomirala je na grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde je i doktorirala. Redovni je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gde predaje Kulturologiju i komunikologiju. Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i na Fakultetu za poslovni inženjering u Banja Luci. Po pozivu je održala više predavanja stranim univerzitetima (Filološki fakultet Barselona; Katalonska akademija nauka i umetnosti, Sorbona, SciPoevro-američki kampusu Remsu, Oksford…) Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama. Autor je više studija i knjiga: Komunikacija i javnost, Poljubac u doba kuliranja, Muški svet, Nevs Age. U štampi je i knjiga Razumevanje i nesporazumi (Čigoja).