Nemanja Gavrilović - Mokrogorska škola menadžmenta

Nemanja Gavrilović

Nemanja Gavrilović

Koordinator programa, MŠM

065 30 35 073

Nemanja Gavrilović je koordinator programa u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Pre dolaska u Mokrogorsku školu menadžmenta 2017. godine radio je za kompaniju “Philip Morris” preko marketinške agencije „MPG Beograd” od 2014. do 2017. na poziciji tim lidera za consumer engagement.

Sa nekoliko kolega 2016. godine osnovao je online magazin „Real GentleMan” koji je poslovao do 2017. godine.

Akitvan je član studenske organizacije „ESTIEM LG Belgrade” kao koordinator tima za podršku izvršnom odboru organizacije od 2014. godine.

Tokom srednje škole učestvovao je na nekoliko takmičenja u organzaciji „Dostigunuća mladih / Junior Acihievement” u Srbiji. 2012. godine osvaja prvo mesto na takimčenju „Poslovni izazov Beograda” a 2013. godine takođe osvaja prvo mesto na nacionalnom takimčenju „Najboljih učeničkih kompanija Srbije” i u istoj godini predstavlja Srbiju na evropskom takmičenju u preduzetništvu koje je održano u Londonu a na kom osvaja 4 mesto. Nakon takmičenja bio je atkivan član oraganizacije „Junior Acihievement Alumni” koja je radila na projektima širenja preduzetničkog duha kod mladih.

Završio je Petu ekonomsku školu „Rakovica” na smeru Ekonomski tehničar, a trenutno je student treće godine Fakulteta organizacionih nauka na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacije.

Email: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs

Telefon: 065/30 35 073


English