fbpx
Dejan Curović - Mokrogorska škola menadžmenta

Dejan Curović

Strategijski menadžment

Dr Dejan Curović, mašinski inženjer. Diplomirao, magistrirao i 2008. godine doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 1996. godine zaposlen na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a od 2011. business development education & project manager u SGS Beograd.

U tom periodu je vodio i učestvovao u više od 300 projekta (70 kompanija) sa stanovišta reinženjeringa poslovnih procesa, unapređenju poslovnih procesa po metodologiji LEAN SIX SIGMA, sistema upravljanja bezbednošću informacija (ISMS) i dr.


Biografija

Unapređenje poslovnih procesa je vršio za sisteme kao što su Fiat Chrysler Automobiles, Siemens, Kromberg&Schubert, Gruner Serbian, Jajce Alloy Wheels, Magneti Marelli, Johnson control, PKC Group, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Kolubara, Lasta, Agencija za kontrolu letenja (SMATSA), Eurosalon, Daimler Chrysler, CIP, Ikarbus, Železnice Srbije, Agencija za lekove Crne Gore (CALIMS), Delta Holding, JKP Mediana Niš, Ekonomski fakultet u Beogradu, Hidrotehnika-Hidroenergetika dr.

Učestvovao na 7 projekta koji su finansirani od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i na 2 iz programa energetske efikasnosti (ЕЕ 290030А i ЕЕ 293004А). Učesnik kao team leader I team member na 3 projekta finansiranih od strane EU kroz IPA projekte. Objavio 77 naučno stručnih radova kategorije M23 (SCI lista), Kategorija M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa održanog u inostranstvu (štampano u celini), M52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja, Kategorija M60 i dr. Autor i kooautor dve knjige u izdanju Mašinskog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Iza sebe ima više od 500 dizajniranih i realizovanih treninga i više od 5000 edukovanih polaznika. Dizajnirao je i implementirao edukativne programe za predstavnike najvišeg rukovodstva kompanija i srednjeg menadžmenta u oblasti razvoja infrastrukture kvaliteta, bezbednosti informacija, unapređenja poslovnih procesa u proizvodnim i uslužnim organizacijama, rizicima poslovanja i metodama rizika, zakonskim zahtevima i EU normama, obuka predstavnika rukovodstva u organizacijama za menadžment sisteme, upravljanje sistemima logistike, upravljanja proizvodnim procesima, upravljanje procesima održavanja i dr. Posebno iskustvo ima u obukama kojima zahteve i pozitivna iskustva automobilske industrije prenosi na ostale proizvodne i uslužne sisteme. Pružio je usluge savetovanja i edukacije menadžmentu i zaposlenima u kompanijama, institucijama, kao što su: Elektro privreda Srbije, Institut Mihajlo Pupin – IMP, JKP Beogradski vodovod i kanalizacij, Drinsko Limske HE, Zavod za intelektualnu svojinu, Hemofarm, Farmakom MB, GSP Beograd, Delta Agrar, JAT Airways-Tehnika, Elektroistok izgradnja d.o.o., Corun ad Užice, „UTVA-SILOSI“ AD Kovin, „HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo, GOODYEAR, „HIP-AZOTARA“, Fabrika ulja i biljnih masti “Sunce” a.d. Sombor, Mašinski fakultet u Beogradu, HIP „Petrohemija“ Pančevo, Voda Vrnjci ad- Vrnjačka Banja, Zavod za izradu novčanica – NBS, Preduzeće za puteve Beograd, „HE Đerdap doo“ Kladovo…

U toku profesionalne karijere učestvovao je kao vođa ili član tima u više od 300 provera sa stanovišta zahteva standarda ISO 9001, iso 14001, ISO/IEC 27001, ISO 31000, IATF 16949 i dr. Član UNS (Udruženje novinara Srbije), član programskih i organizacionih odbora više naučno stručnih konferencija. Dejan je oženjen I otac Stefana I Marka.

Ekspertiza

Razvoj poslovanja, obrazovanja i projekata.

Iskustvo

Više od 500 dizajniranih i realizovanih treninga.

Funkcija

Menadžer za razvoj poslovanje u SGS Srbija.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.