Da li postoje posebni uslovi za samofinansirajuće studente?

Da. Za one studente koji se sami finansiraju ili su deo akademske zajednice imamo posebne uslove.