Da li se svi programi održavaju u Kampusu na Mokroj Gori?

MŠM ima dva kampusa. Mi smo uvereni da su naši programi u kampusu Mokra Gora najkvalitetniji i pružaju najbolje rezultate i obezbeđuju garantovanu inspiraciju onima koji se prepuste avanturi učenja u tom okruženju. MŠM ima kampus „Vukova zadužbina“ u Beogradu, u kome se odvijaju beogradski programi.