Da li su programi Mokrogorske škole menadžmenta akreditovani?

Da. MŠM je jedina privatna institucija u Srbiji koja organizuje akademski Master upravljanja poslovanjem (EMBA) u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka Beogradskog univerziteta. Naš EMBA je jedini program tog tipa u Srbiji koji ne podleže nostrifikaciji po domaćem zakonodavstvu zato što se nalazi u sistemu formalnog obrazovanja republike Srbije.

Profesionalni programi (OMP, GMP, PMBA) su akreditovani u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i imaju status JPOA za predmetne programe.

MŠM poseduje i dva ISSO standarda, 9001:2015 i ISSO 21001:2018 za pružanje usluga u obrazovanju i organizaciju događaja u obrazovanju.