Da li su programi Mokrogorske škole menadžmenta teoretski ili praktični?

Svi programi MŠM su koncipirani na principu 80% praktičnog rada i veština i 20% teorijskog znanja za koje smatramo da predstavlja neophodnu konceptualnu osnovu za svakog rukovodica.