Kako je moguće postati strateški partner Mokrogorske škole i šta to donosi?

Klijenti MŠM su oni koji se prijave na naše programe, oni sa kojima imamo ugovor o pružanju usluga i oni sa kojima imamo višegodišnju saradnju u oblasti poslovnog obrazovanja njihovih rukovodilaca.

Strateški partneri MŠM su one organizacije koje imaju interes da sistematski i na duži rok razvijaju svoje najbolje rukovodioce, a u isto vreme žele da učestvuju u unapređenju ukupnog privrednog ambijenta kroz uključenje u različite inicijative koje sprovodi MŠM.

U kvalitativnom i troškovnom smislu, naši strateški partneri imaju najviši oblik našeg doprinosa jer imamo dubinsko poznavanje njihove strukture i ljudskih resursa. Uporedo sa tim mi uzvraćamo višim stepenom zadovoljenja njihovih potreba na troškovno najekonomičniji način.