Kakva je politika cena Mokrogorske?

Naša politika cena je zasnovana na dva principa. Prvo, vrednost koju mi dajemo našim studentima i klijentima je neuporedivo viša u odnosu na kvalitet i troškove za slične programe ovog tipa u svetu. Sa druge strane, mi vrednujemo sopstveni rad kroz kontinuirano investiranje u najbolje predavače, znanja i iskustva, organizacionu, tehničku i kadrvosku infrastrukturu, kako bismo bili rame uz rame sa poslovnim školama na međunarodnom nivou.