Ko su predavači na Mokrogorskoj školi menadžmenta?

MŠM ima trenutno 68 akreditovanih predavača za predmetne oblasti. Većina predavača ima prethodno privredno iskustvo što predstavlja neophodnu osnovu za praktično prenošenje znanja studentima.