Koje su oblasti delovanja Mokrogorske škole menadžmenta?

MŠM je organizovana u četiri oblasti delovanja:
Prva oblast našeg delovanja su menadžment programi, executive education, u koje spadaju General Management Program (GMP), profesionalni MBA (PMBA), akademski program master upravljanja poslovanjem (Executive Master of Business Administration),
Druga oblast delovanja su poslovni događaji u koje spadaju Vivaldi forumi i obrazovni razvoj timova (team-building).
Treća oblast delovanja su obuke za razvoj karijere izvršilaca za više od 50 tipova izvršilaca.
Četvrta oblast je poslovno savetovanje.