Na šta treba da obratite pažnju pri izboru dobavljača za pružanje usluga obuka i razvoja zaposlenih?

Naša preporuka je da pri izboru dobavljača proverite sledeće elemente.

Prvo: da li dobavljač ima privredno iskustvo koje je vama potrebno?

Drugo: da li taj dobavljač ima kapacitet da zadovolji vaše potrebe u kontinuitetu jer razvoj ljudi nije jednokratan zadatak.

Treće: i najvažnije je da li predavač ili predavači mogu da budu dovoljan uzor i inspiracija vašim zaposlenima jer je to jedan od veoma važnih sastojaka uspešnosti programa razvoja?