Po čemu se MŠM razlikuje od drugih sličnih institucija za poslovno obrazovanje?

U odnosu na međunarodne ustanove ovog tipa mi smo moderna mlada, dinamična, preduzetna i troškovno veoma efikasna struktura. Naši programi u kvalitativnom smislu drže korak sa međunarodnim standardom, dok su u cenovnom smislu daleko konkurentniji. U poređenju sa regionalnim ustanovama ovog tipa, MŠM ima najširi portfolio delatnosti koji nema ni jedna druga organizacija.

MŠM je dublje od svih vezana za praksu, jer je naša osnivačka i upravljačka struktura najvećim delom potekla iz složenog međunarodnog ili regionalnog korporativnog okruženja.

Treće, mi smo po vrednosnom sistemu domaća poslovna škola koja veruje da postoji znanje i iskustvo koje može da našu privredu učini uspešnijom.
Poslednje, MŠM je povezan sa svim najznačajnijim institucijama i poslovnim udruženjima u zemlji i regionu i to nam daje ogromnu strukovnu prednost.