Šta je Mokrogorska škola menadžmenta?

Mokrogorska škola menadžmenta (MŠM) je organizacija za profesionalno obrazovanje i usavršavanje rukovodilaca izvršilaca. Osnovana je 2009. godine sa svrhom da unapređenjem poslovnih veština unapredi privredni ambijent i društvo u kome živimo.