Miljan Mikić • Mokrogorska

Miljan Mikić

Strategijski menadžment

Dr Miljan Mikić, dipl. građ. inž je docent na Univerzitetu u Lidsu (Velika Britanija) gde od 2017. godine na master programu predaje inženjerski menadžment, poslovnu strategiju, planiranje poslovanja, upravljanje projektima kao i upravljanje ljudskim resursima.

Doktorirao je 2015. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti upravljanja rizicima na kapitalnim investicionim projektima, gde je takođe bio angažovan u zvanju docenta na Katedri za upravljanje projektima.


Biografija

Miljan je direktor i osnivač start-up-a i platforme za digitalizaciju građevinske industrije OROOK.net, kao i konsultant sa 15 godina iskustva u realizaciji kompleksnih investicionih projekata.

U dosadašnjoj karijeri je ispred institucionalnih investitora, konsalting i izvođačkih kompanija kao što su EIB (Evropska Investiciona Banka), Grant Thornton Slovenia, Grant Thorton UK, CPM Consulting, MBT Concept, Alpine Bau (Austrija), CPI (Rusija) učestvovao u strateškom planiranju i upravljanju realizacijom više infrastrukturnih, industrijskih, stambeno-poslovnih i turističkih projekata u Srbiji, Crnoj Gori, Rusiji, Gruziji, Austriji i Velikoj Britaniji.

Miljanova lista referentnih projekata uključuje Petrohemijski kompleks Surgutneftgaz-a u Kirišiju (Rusija), rekonstrukciju topionice i fabrike sumporne kiseline u RTB Bor, više deonica auto-puteva u Srbiji i Gruziji, turistički kompleks „Smokvica Bay“ (Crna Gora), kao i više stambeno-poslovnih kompleksa u Srbiji. U periodu od 2008. do 2012. god. učestvovao je u razvoju i implementaciji ERP programskog paketa „Faraon“ u preko 20 kompanija iz građevinske i inženjerske industrije.
Član je nadzornog odbora udruženja BIM Srbija, kao i više komiteta naučno-istraživačkih projekta Evropske Unije (npr. MEGA PROJEKTI: Efektno planiranje i realizacija mega projekata u Evropskoj Uniji“, i „Reformulacija održivosti u okviru regenerativne ekonomije“).

Dr Mikić je objavio više od 30 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim skupovima a kao pasionirani predavač kreirao je i uspešno realizovao više praktičnih obuka i kurseva za Nacionalnu Agenciju za Regionalni Razvoj, EU Build, NIS, Inženjersku komoru, kao i otvorene i in-house obuke za kompanije u Crnoj Gori, BiH i Rusiji.

Bio je gostujući predavač na Egejskom Univerzitetu u Atini.

Govori engleski, nemački i ruski jezik.

Miljan je oženjen i ponosni je otac dva dečaka.

Ekspertiza

Planiranje poslovanja, upravljanje projektima i upravljanje resursima.

Iskustvo

Strateško planiranje i upravljanje velikim projektima.

Funkcija

Direktor i osnivač start-up-a OROOK.net.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.