Danijela Nedić - osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta

Danijela Nedić

osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
Danijela Nedić je dipl. pravnik i specijalista u oblasti Upravljanja komunikacijom. Osnivač je i direktor Centra za poslovnu edukaciju I savetovanje Biznis Link. Jedan je od osnivača i predavača u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Ona je regionalni menadžer i predstavnik OMT grupacije za Evropu, Aziju i Afriku. Danijela poseduje dvanaestogodišnje iskustvo kao konsultant i predavač u oblasti Komunikacija, Prodaje & Menadžmenta.

Iza sebe ima +600 dizajniranih i realizovanih treninga & +6.500 edukovanih polaznika.

Danijela je dizajnirala je i implementirala brojne edukativne programe za predstavnike top i srednjeg menadžmenta u oblasti Komunikacionih veština, Prodajne komunikacije, Poslovnog prezentovanja, Retorike, Javnog nastupa, Veština uveravanja, Pregovaračkih veština, Upravljanja konfliktima, Vođenja timova, Upravljanja performansama zaposlenih, Veština samomenadžmenta (samodisciplina, samomotivacija, upravljanje ciljevima, vremenom i stresom itd.)….

Danijela je sertifikovani internacionalni SDI fasilitator. Savetnik je na projektima Evropske banke za obnovu i razvoj. Često se pojavljuje u ulozi PR menadžera i moderatora na EU konferencijama. Član je Evropskog saveta za mentorstvo i koučing, Asocijacije za mentorstvo i koučing Srbije i Društva Srbije za odnose s javnošću. Pružila je usluge savetovanja i edukacije menadžmentu i zaposlenima u kompanijama, institucijama, kao što su: Dufry, BASF, Forma Ideale, Delta Generali, Intermol, Trezor Volga, Chip Card, Alkaloid, Krka, Velefarm, Piraeus Banka, SPARK (ranije Akademska Trening Asocijacija, Holandija), Intermol (Mađarska), Business Start Up Centar Kragujevac, Business Start Up Centar Zenica, Cosmopoliten Group, Međunarodna asocijacija studenata AIESEC, Regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija za razvoj Raškog okruga, Regionalna privredna komora, Uprava grada Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Raške i Vrnjačke Banje, Vulović Transport, MAZ, Sunce d.o.o., Centar za razvoj karijere, Centar za preduzetništvo…

Danijela je učestvovala u pripremi i implementaciji projekata: Evropske agencije za rekonsrukciju, USAID.a, SPARK.a, McCann Erickson PR, Ministarstva spoljnih poslova Holandije, Ministarstva spoljnih poslova Danske,  UNDP.a, Ministarstva nauke i tehnoloških inovacija, Tehničkog fakulteta, Privredne komore Srbije, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Caritas.a (Holandija), OPTO International,a (Svedska), Progetto Sviluppo (Itallija), UCODEP.a (Italija), ADRA (Austrija)…

Danijela je autor priručnika “Poslovna komunikacija – korak po korak”.

Danijela je udata i mama sina Gavrila.